Coöperatieve Mosadex U.A.

Coöperatieve Mosadex U.A. is een ledenorganisatie die eigenaar is van Mosadex Groep (handelsnaam van Mosadex C.V.). De bij de groep behorende bedrijven zijn totaalleverancier in de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt. Vanuit tien hoofdondernemingen en met ruim 2100 medewerkers levert Mosadex Groep producten en diensten aan circa 800 aangesloten zelfstandige apotheken, waarvan ruim 450 Service Apotheken, 250 zorginstellingen en 300 drogisterijen. De groep draagt ertoe bij dat (farmaceutische) zorg toegankelijk, betaalbaar en patiëntvriendelijk is. Met een groepsomzet van ruim 1,6 miljard euro (boekjaar 2018/2019) en een marktaandeel van ruim 30% is Mosadex Groep de leidende partij op de extramurale farmaceutische groothandelsmarkt in Nederland.

Het coöperatiebestuur, als vertegenwoordiger van ruim 360 leden, treedt op als vertegenwoordiger van haar leden. De huidige voorzitter is Jacco Pesser, apotheker te Oudenbosch.

Inbreng leden coöperatie essentieel

Belangrijke dossiers voor de coöperatie waren in 2018-2019 de inrichting van het platform ‘Het Apotheekloket’, de communicatie met de leden, diversiteit, strategie, hoe om te gaan met de NCR-code en een verdere professionalisering van het bedrijf.

De werkzaamheden van het coöperatiebestuur worden uitgevoerd in nauw contact met het bestuur van Mosadex Holding B.V. en de Raad van Commissarissen.

Een coöperatie wil haar leden voldoende informeren en vragen om inbreng. Naast de ledenvergaderingen worden er regiolunches georganiseerd, waarbij het coöperatiebestuur onderwerpen toelicht, maar ook alle leden uitgenodigd worden eigen onderwerpen in te brengen. Belangrijke thema’s als versterking van de coöperatie, overdrachten van apotheken etc. komen dan aan de orde.

Lid worden

Mosadex is als coöperatie uniek in de farmaceutische markt en gaat uit van ketenpartnerschap om hiermee haar concept in het belang van alle stakeholders verder te versterken.

Wilt u meer weten over Coöperatieve Mosadex U.A. of wilt u lid worden, neem dan contact op met Ton van Hulst, directeur bedrijfsontwikkeling en coöperatiezaken via E coop@mosadex.nl of T +31 6 54 23 70 13. Het secretariaat van de coöperatie bereikt u via E coop@mosadex.nl of T +31 88 990 82 03.