Bestuur Coöperatieve Mosadex U.A.

De leden van Coöperatieve Mosadex U.A. zijn gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en betrokken bij de dienstverlening. De leden kiezen overeenkomstig de statuten een bestuur.

Maak kennis met de leden (van links naar rechts):

Terug